ආකල්ප වර්ධන පුහුණු වැඩසටහන – Galle Heritage

news

Galle Heritage Foundation
10
Jan

ආකල්ප වර්ධන පුහුණු වැඩසටහන

ගාලු උරුමය පදනමේ නිලධාරීන්ගේ ආකල්ප වර්ධනය වෙනුවෙන්  ජාතික උරුම, ප්‍රාසාංග කලා හා ග්‍රාමීය කලා ශිල්පී ප්‍රවර්ධන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මඟපෙන්වීම යටතේ  2022.01.07 වන දින  පෙ.ව 9.00ට ගාල්ල වක්වැල්ල කළමනාකරණ හා පුහුණු ආයතනයේදී   ආකල්ප පුහුණු  වැඩසටහනක් පවත්වන ලදී. මෙම වැඩසටහන සඳහා සම්පත් දායකත්වය ලබාදෙනු ලැබුවේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර හා රජරට විශ්ව විද්‍යාලයේ බාහිර කථාකාචාර්ය හා ජාතික උරුම, ප්‍රාසාංග කලා හා ග්‍රාමීය කලා ශිල්පී ප්‍රවර්ධන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ උපදේශකවරයෙකු ලෙස කටයුතු කරනු ලබන ආචාර්ය ප්‍රේමසිරි ගමගේ මහතා විසිනි. ගාලු උරුමය පදනමේ සියළුම නිලධාරින් මේ සඳහා සහභාගී විය. ආකල්ප පුහුණු වර්ධන දේශනය තුලින් 2022 නව වසර සඳහා නව පිබිදීමකින් යුතුව රාජකාරී කටයුතුවල නිරත වීම සඳහා කාර්ය මණ්ඩලයේ ආකල්ප වර්ධනය වීම මෙම වැඩමුළුවේ විශේෂත්වයයි.

Leave a Reply

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...