කළමනාකරණ මණ්ඩල රැස්වීම – Galle Heritage

කළමනාකරණ මණ්ඩල රැස්විම

ගාලු උරුමය පදනම
14
Aug

කළමනාකරණ මණ්ඩල රැස්වීම

ගාලු උරුමය පදනමෙහි මීලඟ  කළමනාකරණ මණ්ඩල රැස්වීම 2022.01.28 දින  පෙ.ව. 9.30 ට  නො.12, රෑම්පාට් වීදිය, කොටුව පිහිටි ගාලු උරුමය  පදනමේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේදී පැවැත්වේ.

Leave a Reply

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...