ජාතික උරුම ප්‍රාසාංග කලා හා ග්‍රාමීය කලා ශිල්පි ප්‍රවර්ධන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමිය ගාලු උරුමය පදනමට පැමිණිම සහ ගාලු කොටුවේ සංචාරය – Galle Heritage

ප්‍රවෘත්ති

ගාලු උරුමය පදනම
05
Aug

ජාතික උරුම ප්‍රාසාංග කලා හා ග්‍රාමීය කලා ශිල්පි ප්‍රවර්ධන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමිය ගාලු උරුමය පදනමට පැමිණිම සහ ගාලු කොටුවේ සංචාරය

ජාතික උරුම ප්‍රාසාංග කලා හා ග්‍රාමීය කලා ශිල්පී ප්‍රවර්ධන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ලේකම් කේ.ඒ.ඩී.ආර්.නිශාන්ති ජයසිංහ මහත්මිය 2021.07.26 දින පෙරවරුවේ ගාලු උරුමය පදනම කාර්යාලයට පැමිණ ගාලු උරුමය පදනමේ සභාපතිතුමා, අධ්‍යක්ෂතුමා ඇතුළු නිලධාරින් සමඟ සාකච්ඡාවක් පවත්වන ලදී. මෙහිදී ගාලු උරුමය පදනම මගින් ක්‍රියාක්මක කරුණු ලබන වැඩසටහන් හා ගැටලු සම්බන්ධව එතුමියගේ විශේෂ අවධානය යොමු විය. එසේම ගාලු උරුමය පදනමේ කටයුතු සඳහා අමාත්‍යාංශ මැදිහත්වීම අවශ්‍ය කාරණා සම්බන්ධව එතුමියගේ විශේෂ අවධානය මෙහිදි යොමු විය.

මෙම සාකච්ඡාවෙන් අනතුරුව ලේකම්තුමිය ගාලු උරුමය පදනමේ නිලධාරීන් සමඟ ගාලු කොටුවේ කේෂ්ත්‍ර නීරික්ෂණ චාරිකවකට ද එක් විය.

Leave a Reply

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...