නිවාස නවාතැන් – Galle Heritage

නිවාස නවාතැන්

හෝම්ස්ටේ ආයතනවල නම ලිපිනය දුරකථන අංක විද්‍යුත් ලිපිනය පහසුකම් විවෘත වේලාවන්
Church Street
SEGA B n B නො 67 ඒ ,

ප්‍රදීපාගාර විදීය,

කොටුව,

ගාල්ල.

+9471 8271333 segabnb@gmail.com
  • ද්විත්ව කාමර(වායු සමීකරණය සහිත) = 2
  • WIFI
  • උණු වතුර පහසුකම්
පෙ.ව. 7.30 – ප.ව.9.30
Leyn barn Street
මැන්ෂන් විලා නො 32,

ලේන් බාන් වීදිය,

කොටුව,

ගාල්ල

+9477 902200 Kamalhuaaini48@yahoo.com

 

 

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...