නේවාසික පහසුකම් සහිත අවන්හල් – Galle Heritage

නේවාසික පහසුකම් සහිත අවන්හල්

අවන්හලේ නම පදිංචිකරුවන් සමඟ ලිපිනය දුරකථන අංක විද්‍යුත් ලිපිනය පහසුකම් විවෘත වේලාවන්
ලේන්බාන් වීදිය
රෝයල් ඩච් කැෆේ නො. 72,

ලේන්බාන් වීදිය,

කොටුව,

ගාල්ල

+94771774949 royaldutchcafe@72gmail.com පෙ.ව. 10.00 – ප.ව.8.30
මාමාස් රූෆ් මොෂ්

අවහන්හල් හවුස්

නො. 76 ,

ලේන්බාන් වීදිය,

කොටුව,

ගාල්ල.

+94912226415 roshankumarawada@gmail.com
  • ද්විත්ව කාමර(වායු සමීකරණය සහිත) =2
  • WiFi
  • උණු වතුර පහසුකම්
පෙ.ව.9.00– ප.ව.10.00
රෑම්පාටි වීදිය
ෂස්ලි නො. 11,

රෑම්පාට් වීදිය,

කොටුව,

ගාල්ල.

+94912223381
  • ද්විත්ව කාමර(වායු සමීකරණය සහිත) WiFi
  • උණු වතුර පහසුකම්
පෙ.ව.8.00 – ප.ව.9.00

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...