ලෝක උරුම ගාලු කොටුව පිරිසිදු කිරීමට ගාලු උරුමය පදනමෙන් තවත් ශ්‍රමදානයක් – Galle Heritage

පුවත්

ගාලු උරුමය පදනම
14
Dec

ලෝක උරුම ගාලු කොටුව පිරිසිදු කිරීමට ගාලු උරුමය පදනමෙන් තවත් ශ්‍රමදානයක්

ගාලු කොටුව පිරිසිදු කර පවත්වාගෙන යාම සඳහා ගාලු උරුමය පදනම මඟින් ශ්‍රමදාන වැඩසටහන් සංවිධානය කර ඇති අතර මෙම වැඩසටහන් නම් කර ඇත්තේ “උරුමයට සවියක් ” නමිනි.

කොරෝනා උවදුර සමඟ කාලයක් නතර වූ මෙම වැඩසටහන නැවත පණගන්වමින් 2021.12.01 වන දින කොටුව පිරිසිදු කිරීමේ ශ්‍රමදානයක් ක්‍රියාත්මක විය. “Connected Dreams Lanka” ආයතනය ගාලු උරුමය පදනම හා එක්ව මෙම ශ්‍රමදානය පවත්වන ලදී.

2021.12.01 වන දින පෙ.ව. 9.00 ට ආරම්භ කර පැය 4කට ආසන්න කාලයක් පිරිසිදු කිරීම සිදු කල අතර එහිදී කොටු බැම්ම ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ එක් රැස්ව තිබූ පොලිතීන් හා ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කෙරිණි.

මෙම ශ්‍රමදානයේ විශේෂත්වය වූයේ මේ සඳහා ශ්‍රම දායකත්වය සැපයූ Dreams Lanka ආයතනය මෙම පිරිසිදු කිරීමේ කාර්යය සඳහා විදේශිකයන් පිරිසක් සහභාගී කරවීමයි.


Leave a Reply

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...