විලා – Galle Heritage

විලා

ආයතනයේ නම (විලා) ලිපිනය දුරකථන අංක විද්‍යුත් ලිපිනය පහසුකම් විවෘත වේලාවන්
මැද වීදිය
ද ෆෝට් ඔරියන්ටල් විලා නො. 03,

මැද වීදිය,

කොටුව,

ගාල්ල.

+9477 3181824 shyamalm@theforttorientalvilla.com
 • තනි කාමර (වායු සමීකරණය සහිත) =05
 • ශාලා පහසුකම් = 02
 • WIFI පහසුකම්
 • උණු වතුර පහසුකම්
පෙ.ව. 9.00 -ප.ව.5.00
නම්බර් ටුවෙන්ටි විලා නො.20,

මැද වීදිය,

කොටුව,

ගාල්ල.

+9491 4944904 janaklhk@gmail.com
 • ද්විත්ව කාමර(වායු සමීකරණය සහිත) =05
 • WIFI පහසුකම්
 • උණු වතුර පහසුකම්
 • නාන තටාක
පෙ.ව. 9.00 – ප.ව 10.00
ප්‍රදීපාගාර වීදිය
ලංකා පැසිපික්ඩෙයිස් (පුද්) සමාගම නො. 41,

ප්‍රදීපාගාර වීදිය,

කොටුව,

ගාල්ල.

+9491 2225756 41lighthousestreet@gmail.com
 • ද්විත්ව කාමර(වායු සමීකරණය සහිත) =03
 • WIFI පහසුකම්
 • උණු වතුර පහසුකම්
පැය 24 පුරා
ශෙරි ලංකා (පුද්) නො. 60,

එම්බසිඩර් හවුස්,

ප්‍රදීපාගාර වීදිය,

කොටුව,

ගාල්ල.

+9491 2283339 rob@madeleinelanka.com
 • තනි කාමර (වායු සමීකරණය සහිත) =1
 • ද්විත්ව කාමර(වායු සමීකරණය සහිත) = 4
 • WIFI පහසුකම්
 • උණු වතුර පහසුකම්
 • නාන තටාක
පැය 24 පුරා

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...