සේවාවන් – Galle Heritage

සේවාවන්

ගාලු උරුමය පදනමේ සේවාවන්

  1. ගාල්ලකොටුවහාහාත්පසභුමියේගොඩනැගිලිසංවර්ධනය, සංරක්ෂණය සඳහා මාර්ගෝපදේශකත්වය සැපයීම.
  2. ගාල්ල කොටුව හා සම්බන්ධ අනිකුත් නිතීරීති වලට අනුගතව කටයුතු කිරිම සඳහා සහය සැලසීම.
  3. තොරතුරු සැපයීම් මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක විම.
  4. ගාල්ල කොටුව තුල රූගත කිරිම් කටයුතු, පරිශ්‍ර බදු දීම් ආදිය සඳහා අවසර ලබා දීම.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...