ලෝක සංචාරක දිනය – Galle Heritage

ලෝක සංචාරක දිනය

ලෝක සංචාරක දිනය සැමරීම සඳහා සැප්තැම්බර් 27 වන දින ජාත්යන්තර දිනයන් ලෙස සැලකේ. මෙම දිනය 1970 දී එදිනෙද එක්සත් ජාතික සංවිධානයේ ප්‍රඥප්ති අනුගමනය කරන ලදී

ජාත්‍යන්තරප්‍රජාව තුළ සංචාරක ව්‍යාපාරයේ භූමිකාව පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම සහ ලෝකය පුරා සමාජ, සංස්කෘතික, දේශපාලනික සහ ආර්ථික වටිනාකම් වලට බලපාන ආකාරය නිරූපණය කිරීමට මෙම දිනයේ අරමුණ වේ . 2018 දී තේමාව වූයේ “සංචාරක ව්‍යාපාරය සහ ඩිජිටල් පරිවර්තන” ය. මෙය තේමාව කර ගනිමින් ලෝක උරුම ගාලු කොටුව තුළද ලෝක සංචාරක දිනය වෙනුවෙන් විවිධ වැඩසටහන් සංවිධානය කර ලදී. එදින දවස පුරා විවිධ සංචාරකයන් සඳහා විවිධ ක්‍රියාකරකම්ද  සංස්කෘතික අංග වලින් අත්දැකීම් ලබා ගැනිමට අවස්ථාව සකස් කර තිබුණි.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...