சந்திரக் காவலரண் – Galle Heritage

சந்திரக் காவலரண்

சந்திரக் காவலரண்

 

16 ஆவது நூற்றாண்டின் போதுசமுத்திரங்களின் அதிபதியாக இருந்தபோர்த்துகேயரினால் காலியில் தரைமார்க்கமாகமட்டும் மேற்கொள்ளப்படும்உள்நாட்டுஎதிரிகளின் தாக்குதல்களைஎதிர்ப்பதற்கு கி.பி. 1558 இலிருந்து 1620வரையானகாலப்பகுதியினுள் காலிகோட்டையில் கட்டியெழுப்பப்பட்டகாவரலண்களுள் கொன்ஸிஷாங்  எனும்பெயரில் அழைக்கப்பட்டகாவலரண் இதுவாகும். ஓல்லாந்தரால் இரண்டு

மாடிகளைக் கொண்டதாககட்டப்பட்டமிகப்பெரிய இக்காவலரணின் கீழ் மாடி கடல்மட்டத்திலிருந்து 13.0 மீட்டர் உயரத்தில் காணப்படுவதோடு 17 பீரங்கிகளுக்கானஇடங்களும் மேற்பார்வைபாதுகாப்புஅறைகள் 02 உம் கொண்டதாககாணப்படுகின்றது. கேவலியர் எனஅழைக்கப்படும் மேல் மாடிகோட்டையின் மிகவும் உயரமான இடமாகஅதாவது கடல் மட்டத்திலிருந்து 21.0மீட்டர் உயரத்தில் காணப்படுவதோடு 05 பீரங்கிகளின் இட ஒதுக்கீடும்,காண்டாமணிக்கோபுரமும் காணப்படுகின்றன. நடுவிலிருந்தகாவலரண் முதலில் ,பின்னர் சட்டபூர்வமாக கி.பி.1667 ஆம் ஆண்டுசந்திரக் காவலரண் எனஅழைக்கப்பட்டதோடுகாண்டா மணிக்கோபுரத்திற்கு  பதிலாகமணிக்கூட்டுக் கோபுரமும் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...