පුවත්

ගාලු උරුමය පදනම
14
Sep

ගාලු කොටුව පිරිසිදු කරන විදේශිකයෝ

කනෙක්ටඩ් ඩ්‍රීම්ස් ලංකා (පුද්) ආයතනයේ මැදිහත්වීමෙන් විදේශීය සංචාරකයන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් ගාලු කොටුව පිරිසිදු කිරිමේ ශ්‍රමදානයක් ගාලු උරුමය  පදනම විසින් 2022.09.02 වන දින පවත්වන ලදී.

මෙදින පෙ.ව.8.30 සිට 11.30 දක්වා පැවැත්වු මෙම ශ්‍රමදානයේදි මෙම විදේශිකයින් ගාලු කොටු බැම්ම පිරිසිදු කිරිම සඳහා ඉතා උනන්දුවෙන් සහභාගි විය.

ලෝක උරුම ගාලු කොටුව පිරිසිදු කිරිම සඳහා ඔබටත් අවස්ථාව ලබාදීමට ගාලු උරුමය පදනම සුදානම්.

අප අමතන්න- 0912246784 (සුජිවනි මිය)

Leave a Reply

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...