නේවාසිකාගාර

ගාලු උරුමය පදනම
Name of Hostel Address Contact No Email Facilities Open Time
Leyn Barn Street
ද හෙරිටේජ් ගෝල් ෆෝට් නො. 27, පල්ලිය වීදිය, කොටුව,ගාල්ල.
+9491 2228494

info@theheritage.lk
  • තනි කාමර (වායු සමීකරණය සහිත) = 15

  • ශාලා පහසුකම්  = 01

  • WIFI පහසුකම්

  • උණු වතුර පහසුකම්
6.00 AM -ALL DAY

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...